Lassie 1

Year by
: 2019
Material
: Oil on canvas
Size
: 80cm x 80cm
Status
: Sold
Hoàng Long Giang

About the artist Hoàng Long Giang

2000: Tốt nghiệp trường Mỹ thuật Yên Bái- Khóa Đào tạo tài năng.
2000: Bắt đầu học tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội.
2005: Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Hà Nội.
 
Hoạt động
1998: Tham gia Triển lãm Tranh Khu Vực Phía Bắc.
2000: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật của tỉnh Yên Bái.
2004: Tham gia triển lãm mỹ thuật của sinh viên.
2007: Tham gia Triển lãm Mỹ Thuật Thủ đô.
2009: Tham gia nhóm nghệ sỹ tại Tràng Tiền tại Hà Nội.
2010: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Hà Nội.
2014: Triển lãm nhóm tại Atena gallery tại 45 Tràng Tiền tại Hà Nội.
2015: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Quốc gia tại Hà Nội.
 
Giải thưởng
1998: Đạt giải nhì tại Triển lãm Tranh Khu vực phía Bắc
2000: Đạt giải nhì tại Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Yên Bái.
2004: Nhận được nhiều giải thưởng của Đại học Mỹ Thuật và Hiệp hội Mỹ thuật    Việt Nam.
2005: Nhận Học bổng của Nhật Bản dành cho những sinh viên ưu tú.
 
 
Other works the same artist
Products of the same type