Sen 2

Tác giả
Năm sáng tác
: 2020
Chất liệu
: sơn mài
Kích thước
: 60cm x 60cm
Tình trạng
: stocking
Trần Thiệu Nam

Đôi nét về Trần Thiệu Nam

Sinh năm: 1965.
 Nơi sinh: Hà Nội.
 Nghề nghiệp: Họa sĩ.
 1989: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Hoạt động
 1990: Tổ chức Triển lãm riêng tại Hà Nội.
 1999: Tham gia Triển lãm nhóm tại HongKong.
 2000: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc.
 2001: Tổ chức Triển lãm riêng tại Hà Nội.
 2003: Tham gia Triển lãm Nhóm tại Khách sạn Sofitel Plaza.
 2004: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô.
 2005: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc.
 2007: Tham gia Triển lãm Nghệ thuật Sơn mài Việt Nam tại Hà Nội.
 2008: Tham gia Triển lãm Nhóm tại Hà Nội.
 2010: Tổ chức Triển lãm riêng tại Hà Nội.
 2011-2013: Tổ chức Triển lãm riêng tại Hà Nội.
 2014: Triển lãm Nhóm tại Atena Gallery ở Hà Nội.
 2016: Triển lãm Nhóm tại Atena Gallery ở Hà Nội.

Tác phẩm khác cùng tác giả
Sản phẩm cùng loại