Tĩnh vật hoa Salem

Tác giả
Năm sáng tác
: 2020
Chất liệu
: Sơn dầu
Kích thước
: 80cm x 80cm
Tình trạng
: Còn hàng
Trần Quang Vinh

Đôi nét về Trần Quang Vinh

Personal Background
 
Sinh năm: 1963 tại Hà Nội
Nghề nghiệp: Họa sĩ.
1986: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật.
 
Hoạt động
1990: Tổ chức Triển lãm riêng tại Trung Quốc.
1995: Tham gia Triển lãm nhóm tại Hongkong.
1996: Tham gia Triển lãm Nhóm tại Pháp.
              Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc.
1997: Tham gia Triển lãm Nhóm trẻ tại Hà Nội.
1998: Tổ chức Triển lãm riêng tại Anh.
1999: Tham gia Triển lãm riêng tại Gallery Tràng An. (Các dòng sông đều chảy)
2001-2005: Tham gia Triển lãm nhóm tại Gallery Cố Đô - Hà Nội.
2006-2010: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc.
2011-2013: Tham gia Triển lãm Nhóm tại Hà Nội.
2014: Tham gia Triển lãm nhóm tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội
2015: Triển lãm Nhóm tại Atena-Gallery ở Hà Nội, Việt Nam
Tác phẩm khác cùng tác giả
Sản phẩm cùng loại